Børn og Uddannelse 

Jeg har siddet i børn og uddannelses udvalget siden kommunesammenlægningen i 2005

Sammenhæng i politikken

Jeg går ind for en sammenhængende børn og ungepolitik. Vi arbejder for meget i projekter og enkeltstående indsatser. Det kan være meget givende at lave en rigtig god ekstraordinær indsats, men hvis den fx står ufinansieret efter nogle år, bliver en god indsat ofte stoppet eller bliver udvandet.

Helhedsplanen

I børn og uddannelse har vi i den sidste periode arbejdet hårdt på at lave helhedsplanen, der erstatter rigtig mange gode politikker og strategier, der er blevet udviklet  på børne og ungdomsrådet siden kommunesammenlægningen i 2005. Det er en kæmpe plan, der skal styrke børn og ungeområdet, men det bliver et kæmpe arbejde at udmønte planen. Det bliver ikke uden sved på panden, for det er seriøst arbejde når det gælder vores børn og unge

En ungdoms kommune?

Jeg synes, at det er vigtigt at spørge, hvad ungdommen reelt ønsker og har brug for.

Byrådet i Sønderborg Kommune oprettede i 2015 et nyt Ungdomsråd efter et langt forarbejde med masser af unge involvering. Der var mange skåltaler, men hvad er der sket siden? 22 måneder senere var man nødt til at lave radikale ændringer i vedtægterne. Man gik fra 30 medlemmer til 15. Det er en halvering, og det er foretaget med god fornuft, for ungdomspolitik er en udfordring for et sted som Sønderborg Kommune. Der er mange unge gode kræfter, men der er meget udskiftning, da mange unge flytter pga. uddannelse. Derfor er det vigtig ikke at opbygge store bureaukratiske systemer. Ungdommen er impulsiv og dynamisk, så det er vigtigt at et ungdomsråd ikke bare skal afspejle de traditionelle demokratiske systemer.

Det er der ikke meget ungdom i.
Det er også meget vigtigt, at man underbygger ungdomspartierne, så de har gode vilkår. De har nemlig samme udfordring, at de gode kræfter hurtigt at flytte pga. uddannelse. Det kan i perioder give udfordringer med at skabe en kontinuerlighed. Jeg vil arbejde for at der skabes plads til ungdomspartierne i det nye ungdomshus, der skal opføres ved Det Gamle Mejeri